automatic transfer between accounts

  1. hesaplar arası transfer (hesaplar arasında periyodik fon transferi yapılmasını sağlayan bir mevduat hizmeti