avoid publicity

  1. Verb herkesçe tanınmayı önlemek