avoid sb's eye

  1. Verb göz göze gelmemeye çalışmak