başka bir alanda başarılı olmak

  1. Verb to cross over