back and fill

  1. (a)
    den. dar bir kanalda yelkenleri şişirip boşaltarak hareket etmek, (b)
    ABD- k.d. fikrini/tutumunu değiştirmek.