bad bargain

  1. alışverişte kazık yeme
  2. kazık yeme
yiğitliğe bok sürmemek Verb