bad claim

  1. asılsız talep
  2. şüphe götürür talep
  3. asılsız iddia