bad debt

  1. Noun tahsili mümkün olmayan/şüpheli alacak.
şüpheli alacakların maliyeti
sigortalıyı alıcının ödeme aczine düşmesinden doğacak zarar ziyana karşı koruyan sigorta
şüpheli alacakların tahsili