bad egg

  1. sokak serserisi, karaktersiz/âdi/güvenilmez kimse.
    A bad egg who had served several years in prison:
    Yıllarca hapis yatmış bir sokak serserisi.
    bad actor, bad apple, bad hat, bad lot ile ayni anlama gelir.
numarasını vermek Verb
başarısızlıkla sonuçlanmak Verb