bad health

  1. sağlığı bozuk
sağlığı yerinde olmamak Verb
bozulmak Verb
sık sık hastalanmak Verb