bade

  1. Verb (bkz: bid )
    (geç.z.).

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Şarap, içki, mey
  2. Başına geldiği kelime ve tamlamalara “sonra” ... fonksiyonunda birleşik şekiller yapar