Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Şarap, içki, mey
  2. Başına geldiği kelime ve tamlamalara “sonra” ... fonksiyonunda birleşik şekiller yapar