ball of fire

  1. Noun ateş parçası: çabuk ve isabetli düşünüp karar veren ve eyleme geçen kimse.