banker's transfer

  1. banka transferi (yurt dışında çalışanların ücretleri , prim ve istihkak ödemeleri , yatırım kazançları
    vs ödemeleri gibi genelde şahsi ödemeleri kapsa
  2. banka transferi