base something on something

  1. Verb birşeyi birşeye dayandırmak
  2. Verb birşeyi birşey temeli üzerine kurmak
  3. Verb birşeyi birşey için temel almak
dayamak Verb