basic crops

  1. Noun (US) başlıca tarım ürünleri