basic principles

  1. Noun temel ilkeler
Tutuklulara Uygulanacak Muameleler İçin Temel İlkeler Noun, International Law
ekonominin temel ilkeleri Noun
ekonominin ana ilkeleri Noun
Kolluk Kuvvetleri Tarafından Kuvvet ve Ateşli Silah Kullanılması Hakkında Temel İlkeler Proper Name, Law