basic skills

  1. Noun, Education-Training temel beceriler (Kaynak: CEDEFOP)
  2. Noun temel bilgiler
  3. Noun temel beceriler
temel bilgi ve iletişim teknolojisi becerileri (Kaynak: CEDEFOP) Noun, Education-Training