be a difficult man to place

  1. Verb hakkında karar verilmesi güç biri olmak