be able to

  1. Verb kadir olmak
  2. Verb muktedir olmak
her şeye eli yatmak Verb
kabuğundan dışarı çıkmamak
bir şeyi satın alacak güce sahip olmak Verb
almak Verb
birinin nazıni çekmek Verb
okumak Verb
şaka kaldırmak Verb
birine tahammül edememek Verb
havsalası almamak
akılı almamak
akıl erdirememek Verb
akıl ermemek Verb
edememek Verb
lüks şeylerden yararlanamamak
işsiz kalmak Verb
aklından çıkmamak
ağzında bakla ıslanmamak
hiçbir şey anlayamamak Verb
hatırlayamamak
birini (zihninde) çıkaramamak Verb
hatıra gelmemek Verb
gözü uyku tutmamak