her şeye eli yatmak Fiil
kabuğundan dışarı çıkmamak
bir şeyi satın alacak güce sahip olmak Fiil
almak Fiil
birinin nazıni çekmek Fiil
okumak Fiil
şaka kaldırmak Fiil
birine tahammül edememek Fiil
havsalası almamak
akılı almamak
akıl erdirememek Fiil
akıl ermemek Fiil
edememek Fiil
lüks şeylerden yararlanamamak
işsiz kalmak Fiil
aklından çıkmamak
ağzında bakla ıslanmamak
hiçbir şey anlayamamak Fiil
hatırlayamamak
birini (zihninde) çıkaramamak Fiil
hatıra gelmemek Fiil
gözü uyku tutmamak