be always to the fore in the fight

  1. Verb bir kavgada daima ön safhada olmak
bir kavgada daima ön safta olmak Verb