be at the heart of sth

  1. Verb bir şeyin esasını oluşturmak