be beyond criticism

  1. Verb eleştirilecek yanı olmamak
  2. Verb eleştirilmek lecek yanı olmamak