be busy with writing

  1. Verb yazı işleriyle meşgul olmak