be controlled by influence from outside

  1. Verb dışardan gelen etkilerin kontrolü altında olmak