be controlled by influence from outside

  1. Fiil dışardan gelen etkilerin kontrolü altında olmak