be difficult to place

  1. Verb kolay kolay hüküm verememek
hakkında karar verilmesi güç biri olmak Verb