be difficult to place

hakkında karar verilmesi güç biri olmak Fiil