be dimly aware

  1. Verb belli belirsiz farkında olmak