be familiar with

  1. Verb aşina olmak
bir büronun bütün girdisini çıktısını bilmek Verb
senlibenli olmak Verb
bir şeyi iyi bilmek Verb