be friendly with each other

  1. Verb hoşlaşmak
yağlı yağlı ballı olmak Verb