be governed by the opinion of others

  1. Verb başkalarının fikriyle hareket etmek