be hurt

  1. Verb canı yanmak
  2. Verb ağrına gitmek
  3. Verb incinmek
  4. Verb kırılmak
  5. Verb rencide olmak
burnu bile kanamamak