be in debate

  1. Verb bir konu üzerinde müzakere halinde bulunmak