be in the city

  1. Verb işadamı olmak
  2. Verb işlerin içinde olmak