be inconsiderate towards sb

  1. Verb birine saygısızlık etmek