be late (for sth)

  1. (bir şey için) geç kalmak, gecikmek.
    It's a bit late in the day to change your mind: Fikrinizi
    değiştirnek için çok geç kaldınız.