be left to the discretion of the court

  1. Verb hâkimin takdirine bırakılmak
  2. Verb mahkemenin takdir yetkisine bırakılmak