be none the wise- r

  1. Verb bir şey öğrenememek