be of the opinion

  1. Verb fikrinde olmak
kanaat getirmek Verb
başkalarının fikriyle hareket etmek Verb
kanısında olmak Verb