be of the opinion

kanaat getirmek Fiil
başkalarının fikriyle hareket etmek Fiil
kanısında olmak Fiil