be on friendly terms with one&

hiç kimseyle arası olmamak Verb
komşularıyla iyi ilişkiler içinde olmak Verb