be one's own enemy

  1. Verb kendi kendinin düşmanı olmak