be out again

  1. Verb yeniden greve gitmek
yeniden sağlığını kazanmış olmak Verb