be out again

yeniden sağlığını kazanmış olmak Fiil