be put

  1. Verb konulmak
borçlarını ödemede güçlük çekmek Verb
temizlemek Verb
sokulmak Verb
dosyalanmak Verb
gözaltıına alınmak Verb
düzelmek Verb
düzenlenmek Verb
(Br) en aşağı not almak Verb
faaliyete geçmek Verb
bindirilmek Verb
zarflanmak Verb
vesayet altına alınmak Verb
havuzlanmak Verb
karmakarış olmak Verb
oyalanmak Verb
ertelenmek Verb
takılmak Verb
şartlı tahliye edilmek Verb
gündeme geçmek Verb
piyasaya sürülmek Verb
balotaj listesine konulmak Verb
balotaj liste sine konulmak Verb
hesap vermeye davet edilmek Verb
hesaplaşmaya çağrılmak Verb
(Br) şartlı tahliye edilmiş olmak Verb
gücenmek Verb
bozulmak Verb
kızmak Verb
üzülmek Verb
etkisiz hale getirilmek Verb, Military
işlemez hale gelmek Verb, Military
faal olmayan bir göreve aktarılmak Verb
emekliye çıkarılmak Verb
küsmek Verb
birine kızmış olmak Verb
eziyet çekmek Verb
sınanmak Verb
oylanmak Verb
yatırılmak Verb
mecbur olmak, zor durumda bulunmak.
You can do anything if you are put to it: İnsan mecbur olunca her şeyi yapar.
doğrulmak Verb
kesin kanıt ile ispatlanması gerekmek Verb
kesin kanıt ile ispatlanması gerekmek Verb
oylamaya koymak Verb
terekküp etmek Verb
tutuklanmak
haciz altına konulmak Verb
hacir altına alınmak Verb
kısıtlanmak Verb
patenti tescil ettirmek Verb
kahır hrııni çekmek Verb
rejime tabi tutulmak Verb
salınmak Verb
atlatılmak Verb
feleğin çemberinden geçmek, çetin hayat tecrübesi geçirmek.
akla karayı seçmek Verb
başına bir hal gelmek Verb