be quick typist

  1. Verb hızlı daktilo yazan bir kimse olmak
hızlı daktilo yazan bir kimse olmak Verb