be under paternal authority

  1. Verb baba otoritesi altında bulunmak