be wise after the event

  1. iş işten geçtikten sonra akıllanmak/ aklı başına gelmek.